ПОШУК  
Обрати відділ  
Політика конфіденційності

Політика конфіденційності

Політика конфіденційності

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), niniejszym informujemy, że:

1.1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Greinplast Sp. z o.o. Krasne 512B, 36-007 Krasne.  

1. 2.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, w celu (jednocześnie może mieć zastosowanie jeden lub więcej celów w zależności od rodzaju złożonej deklaracji):

  • przesyłania materiałów marketingowych i biuletynu budowlanego,
  • reklamy bezpośredniej i innych form marketingu bezpośredniego, 
  • uczestnictwa w programie lojalnościowym pod nazwą „GreinProfit”,  
  • przeprowadzania badań rynkowych i marketingowych.

1.3.    Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom powiązanym kapitałowo z Greinplast Sp. z o.o. oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa w zakresie rozliczeń finansowych i skarbowych.

1.4.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu  wobec niezgodnego z prawem przetwarzania, a także prawo przenoszenia swoich danych do innego administratora danych.

1.5.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do tzw. krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych.

1.6.    W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

1.7.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do  zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

1.8.    Pani/Pana dane będą przechowywane  do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu do ich przetwarzania.  

1.9. Firma Greinplast Sp. z o.o. może zmienić niniejszą Politykę Prywatności lub zmienić dostęp do różnych usług w dowolnym czasie z lub bez powiadomienia. Jeżeli Polityka Prywatności zostanie zmieniona w zakresie zasadniczm, w niekorzystny dla Pani/Pana sposób, Firma Greinplast Sp. z o.o. zamieści na swojej stronie głównej greinplast.pl zawiadomienie o takiej zmianie, widoczne przez 30 dni.

1.10.    W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy kontaktować się z wykorzystaniem adresu e-mail : ado@greinplast.pl lub dzwoniąc pod nr telefonu: 17 771 35 61

2.  STRONA INTERNETOWA, PLIKI COOKIES, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA

2.1. Pliki Cookies (ciasteczka) to informacje w formie niewielkich plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Stronę Internetową (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci urządzenia mobilnego – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający stronę). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies można znaleźć m.in. na stronie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

2.2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze Strony Internetowej w następujących celach:

2.2.1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych użytkowników Strony Internetowej do i pokazywania, że są zalogowani;

2.2.2. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze Strony Internetowej;

2.2.3. remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Stronę Internetową poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.;

2.3. Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności strony.

2.4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Stronę Internetową – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W przypadku braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

2.5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach:
przeglądarka Chrome
przeglądarka Firefox
przeglądarka Internet Explorer
przeglądarka Opera
przeglądarka Safari
przeglądarka Microsoft Edge

2.6. Administrator może korzystać z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch na Stronie Internetowej. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Stroną Internetową. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające Stronę Internetową. Administrator korzystając z powyższych usług gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących Stronę Internetową oraz sposób ich zachowania na Stronie Internetowej, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne, dane demograficzne (wiek, płeć) oraz zainteresowania użytkowników strony.

2.7. Użykownik, który nie chce aby informacje o jego aktywności na Stronie Internetowej, wymienione w pkt. 2.6. były udostępniane Google Analytics może zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

2.8. Administrator może korzystać na Stronie Internetowej z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługa ta pomaga Administratorowi mierzyć skuteczność reklam oraz dowiadywać się, jakie działania podejmują odwiedzający strony, a także wyświetlać tym osobom dopasowane reklamy. Szczegółowe informacje o działaniu Piksela Facebooka można znaleźć pod dresem internetowym: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.

2.9. Zarządzanie działaniem Piksela Facebooka jest możliwe poprzez ustawienia reklam w swoim koncie na portalu Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

2.10. Administrator może korzystać na Stronie Internetowej z usługi Mailchimp dostarczanej przez Mailchimp Inc. z siedzibą w USA (The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA). Usługa ta pomaga administratorowi  w wysyłaniu wiadomości email użytkownikom, którzy zamówili taką korespondencję poprzez wpisanie się na listę subskrybentów (poprzez wypełnienie okna na Stronie Internetowej "podaj adres email" i użycie przycisku "zapisz"). Szczegółowe informacje o działaniu Mailchimp można znaleźć pod adresem http://mailchimp.com/legal/privacy/.

Projekty unijne